tabhair freagratabhair freagra #1 Fearn 11 Meitheamh 2013, 10:59 GMT
Is ionadh liom nach luann an t-iriseoir seo an focal "fírinne" san alt seo ar chor ar bith, ach "moráltacht" a shaonmhíniú mar rud pragmatach.
Cá bhfuil fírinne fhealsúnacht an bpoiliteoirí, fírinne a mothúchán fhéin, fírinne a n-idéal? Nó ar shlog an phragmatachas ar fad iad?
tabhair freagratabhair freagra #2 Muiris Ó Meara 11 Meitheamh 2013, 22:39 GMT
Grma.

(i) Tá an focal firinne luaite sa chéad alt agam.

(ii) Níor shamhlaigh mé pragmatachas le moráltacht in aon áit san alt seo. A mhalairt a dheineas agus níl aon sainmhíniú déanta agam ar mhoráltacht mar fheinimeán pragmatach faoi mar atá ráite agat féin thuas.

(iii) Níl a fhios agam ar shlog nó nár shlog an pragmtachas na rudaí atá luiate agat féin. Sin do léamh féin ar an scéal ach níl a leithéid ráite agamsa san alt seo.
tabhair freagratabhair freagra #3 Fearn 13 Meitheamh 2013, 12:11 GMT
> Grma.

Grmatf, adhuine!

> (i) Tá an focal firinne luaite sa chéad alt agam.

Tá i ndomhnach! Is dóigh nach féidir liom a shéanadh go bhfuil sé ann, go litriúil, ach maíom nach go coincheapúil. Ba chóir dom "an fhirinne" a scríobh b'fhéidir.

> (ii) Níor shamhlaigh mé pragmatachas le moráltacht in aon áit san alt seo.
> A mhalairt a dheineas agus níl aon sainmhíniú déanta agam ar mhoráltacht
> mar fheinimeán pragmatach faoi mar atá ráite agat féin thuas.

Sea a scríobh tú sa chéd paragraf:
Nuair a insíonn polaiteoir >>bréag<< ar cheart dúinn >>mímhoráltacht<< a chasadh leis i gcónaí? Ní dóigh liom é. >>Ealaín phragmatach<< spriocdhírithe is ea an pholaitíocht agus is í aidhm na polaitíochta torthaí coincréideacha a bhaint amach. Ealaín áititheach is ea an pholaitíocht, áfach, agus is trí mheán na reitrice a chuireann polaiteoirí a gcuid áiteamh siar orainn de ghnáth. Bíonn an reitric beag beann ar an >>bhfírinne<< ana-mhinic, áfach, agus nuair a bhaintear earraíocht fheidhmiúil aisti, ní mór dúinn a thuiscint >>nach coinníoll riachtanach<< í >>fírinne<< sa reitric pholaitiúil.

Dar liom sé is moráltacht ann, sa gcás seo an dóigh a chaitear leis an fhirinne. Déanaim amach go bhfuil tú ag sainmhiniú pragmatachais, nó a chur i gcéill anseo

> (iii) Níl a fhios agam ar shlog nó nár shlog an pragmtachas na rudaí atá
> luiate agat féin. Sin do léamh féin ar an scéal ach níl a leithéid ráite
> agamsa san alt seo.

Níl fhios agamsa ach an oiread!
tabhair freagratabhair freagra #4 Muiris Ó Meara 13 Meitheamh 2013, 15:49 GMT
Ealaín phragmatach is ea an pholaitíocht. Sin atá ráite agam anseo! Deirim nach mbaineann fírinne nó ('an fhírinne choincheapúil' atá luaite agam féin), nach mbaineann siad puinn le praitic na polaitíochta. Is léir don dall go bhfuil sin fíor (go coincheapúil agus sa saol iarbhír).

Deinim idirdhealú idir an pholaitíocht agus an mhoráltacht agus deirim go mbíonn an mhoráltacht beag beann ar thortaí nó ar iarmhartachas. Sin í sainiúπacht na morálachtachta dar liom .i. nach mbaineann sé le pragmatachas in aon chor. Ní thuigim conas go bhféadfá an míléamh seo a dhéanamh ar a bhfuil ráite agam anseo sa chás seo ansin. Tá an t-idirdhealú seo cuibheasach soiléir san alt, dar liom, agus muna dtuigtear an t-idirdhealú seo, deinim amach nach dtuigtear éirim an ailt seo.

Maidir le 'an fhírinne' choincheapúil seo. Cad é go díreach is brí le sin?
tabhair freagratabhair freagra #5 Muiris Ó Meara 13 Meitheamh 2013, 15:49 GMT
Ealaín phragmatach is ea an pholaitíocht. Sin atá ráite agam anseo! Deirim nach mbaineann fírinne nó ('an fhírinne choincheapúil' atá luaite agam féin), nach mbaineann siad puinn le praitic na polaitíochta. Is léir don dall go bhfuil sin fíor (go coincheapúil agus sa saol iarbhír).

Deinim idirdhealú idir an pholaitíocht agus an mhoráltacht agus deirim go mbíonn an mhoráltacht beag beann ar thortaí nó ar iarmhartachas. Sin í sainiúπacht na morálachtachta dar liom .i. nach mbaineann sé le pragmatachas in aon chor. Ní thuigim conas go bhféadfá an míléamh seo a dhéanamh ar a bhfuil ráite agam anseo sa chás seo ansin. Tá an t-idirdhealú seo cuibheasach soiléir san alt, dar liom, agus muna dtuigtear an t-idirdhealú seo, deinim amach nach dtuigtear éirim an ailt seo.
tabhair freagratabhair freagra #6 Muiris Ó Meara 13 Meitheamh 2013, 15:49 GMT
Ealaín phragmatach is ea an pholaitíocht. Sin atá ráite agam anseo! Deirim nach mbaineann fírinne nó ('an fhírinne choincheapúil' atá luaite agam féin), nach mbaineann siad puinn le praitic na polaitíochta. Is léir don dall go bhfuil sin fíor (go coincheapúil agus sa saol iarbhír).

Deinim idirdhealú idir an pholaitíocht agus an mhoráltacht agus deirim go mbíonn an mhoráltacht beag beann ar thortaí nó ar iarmhartachas. Sin í sainiúπacht na morálachtachta dar liom .i. nach mbaineann sé le pragmatachas in aon chor. Ní thuigim conas go bhféadfá an míléamh seo a dhéanamh ar a bhfuil ráite agam anseo sa chás seo ansin. Tá an t-idirdhealú seo cuibheasach soiléir san alt, dar liom, agus muna dtuigtear an t-idirdhealú seo, deinim amach nach dtuigtear éirim an ailt seo.
tabhair freagratabhair freagra #7 Fearn 13 Meitheamh 2013, 16:29 GMT
> , deinim amach nach dtuigtear éirim an ailt
> seo.

Is dóigh ná a mhalairt go bhfuil an ceart agat.

Dar liom, fealsúnacht atá a chur chun cinn agat, chead sin agat, nó cur síos ar fhealsúnacht, an saol iarbhír mar a fheictear duit.

Sílim le fealsúnacht eile a bhuaileadh ar an saol. Is dóigh ná a mhalairt nach bhfuil mo dhearcadh ach ina idéal agam.

Ceart dom, ceart duit, a dhuine!
Ár leithscéal, tá cosc ar fhreagraí anois agus deireadh curtha le foilsiú Beo!