tabhair freagratabhair freagra #1 Fearn 11 Feabhra 2013, 11:18 GMT
A Mhuiris, má thuigim i gceart tú, agus dá raibh tú leis an cóngar i leaba an timpeall, tá tú a rá go gcaithfidh an "pobal" athrach meoin a thabhairt orthu, gan ráite béil an rialtais a shlogadh, agus bheadh gach rud ina cheart.

Bhoil, níl ann ach cad é mar a fhoilsífí an mhiorúilt seo!!!
tabhair freagratabhair freagra #2 muiris 11 Feabhra 2013, 14:27 GMT
ni chreidimse agus ni duirt mise riamh go mbeadh 'gach rud ina cheart' da n-athrodh an pobal an dearcadh ata acu i leith raite beil an rialtais &rl. is leatsa an tuairim airithe sin :) creidimse go mbeadh rudai i bhfad Eireann nios fearr da n-athrodh an pobal an dearcadh ata acu i leith reitiric an rialtais. ni eilionn an t-athru bunusach seo 'mioruilt' ar bith, afach. eilionn se samhlaiocht. sa chas airithe seo, chomh fada lem thuairimse, baineann an 'mhioruilt' ata luaite agat fein le reitric a thacaionn leis an status quo .i. ni feidir leis an pobal aon rud a dheanamh astu fein. ciacu is tuisce? an t-ubh no an sicin? an tsamhlaiocht no an mhioruilt?
tabhair freagratabhair freagra #3 Fearn 11 Feabhra 2013, 15:25 GMT
> ni chreidimse agus ni duirt mise riamh go mbeadh 'gach rud ina cheart' da
> n-athrodh an pobal an dearcadh ata acu i leith raite beil an rialtais &rl.
> is leatsa an tuairim airithe sin :) creidimse go mbeadh rudai i bhfad
> Eireann nios fearr da n-athrodh an pobal an dearcadh ata acu i leith
> reitiric an rialtais. ni eilionn an t-athru bunusach seo 'mioruilt' ar
> bith, afach. eilionn se samhlaiocht. sa chas airithe seo, chomh fada lem
> thuairimse, baineann an 'mhioruilt' ata luaite agat fein le reitric a
> thacaionn leis an status quo .i. ni feidir leis an pobal aon rud a
> dheanamh astu fein. ciacu is tuisce? an t-ubh no an sicin? an tsamhlaiocht
> no an mhioruilt?

Le fiche focal a chur in aon fhocal amháin, mar sin, cad é do réiteach
tabhair freagratabhair freagra #4 muiris 11 Feabhra 2013, 16:13 GMT
ma theastaionn réiteach na faidhbe uait nil aon réiteach agamsa, faraor! d'fhonn réiteach na faidhbe a aimsiu, ni mor duinn nadur na faidhbe a thuiscint ar dtuis. chuige sin, ni mor duinn neamhiontas a dheanamh de 'réiteach' na faidhbe ar an gcead dul sios d'fhonn nadur bunaidh na faidhbe a thuiscint. braithim go bhfuilimid uile ro-thogtha le 'réitigh' agus le freagrai uileghabhálacha ar na saolta seo. nilimse deimnitheach go dtuigimid na ceisteanna/​fadbhbanna i gceart i gconai, afach, agus is cuid larnach i sin den fhadhb .i. bitear ag iarraidh 'reiteach' na faidhbe a aimsiu i gconai agus seans go bhfuil an cur chuige airithe lochtach....seans go bhfuil breall orm, leis :)
tabhair freagratabhair freagra #5 muiris 11 Feabhra 2013, 16:15 GMT
*** seans go bhfuil an cur chuige airithe sin lochtach
tabhair freagratabhair freagra #6 Fearn 11 Feabhra 2013, 23:34 GMT
> ma theastaionn réiteach na faidhbe uait nil aon réiteach agamsa, faraor!
> d'fhonn réiteach na faidhbe a aimsiu, ni mor duinn nadur na faidhbe a
> thuiscint ar dtuis. chuige sin, ni mor duinn neamhiontas a dheanamh de
> 'réiteach' na faidhbe ar an gcead dul sios d'fhonn nadur bunaidh na
> faidhbe a thuiscint. braithim go bhfuilimid uile ro-thogtha le 'réitigh'
> agus le freagrai uileghabhálacha ar na saolta seo. nilimse deimnitheach go
> dtuigimid na ceisteanna/​fadbhbanna i gceart i gconai, afach, agus is cuid
> larnach i sin den fhadhb .i. bitear ag iarraidh 'reiteach' na faidhbe a
> aimsiu i gconai agus seans go bhfuil an cur chuige airithe
> lochtach....seans go bhfuil breall orm, leis :)

Déanaim talamh slán de go gcaithfear ceist a cíoradh i gceart roimh tabhairt faoi. Más é sin a tá a rá agat, tagaim leat
tabhair freagratabhair freagra #7 Gráinne mhaol :) 21 Feabhra 2013, 15:33 GMT
Aontaim leis seo 'Ná bíodh aon chorrabhuais orainn feasta agus bainimis an brach idé-eolaíoch dár súile d’fhonn an fhírinne shearbh atá folaithe faoi screamhóg mhullaigh na reitrice poiblí seo a nochtadh.'
Tá an pobal faoi smacht ag bréaga, caimiléireacht, lofacht agus maorlathas.
tabhair freagratabhair freagra #8 Gráinne mhaol :) 21 Feabhra 2013, 15:34 GMT
Fírinne agus samhlaíocht atá ag teastail
Ár leithscéal, tá cosc ar fhreagraí anois agus deireadh curtha le foilsiú Beo!